Sunday, July 19, 2009

Pictures of week 27 & 28

Zonder veel omhaal, laat ik hierbij de foto's van week 27 en 28 zien...

Without too much further ado I will present you the pictures of week 28 and 29...

Hier wil ik nog over bloggen... met een aantal collega's zouden we gaan wadlopen... van Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Helaas redde 1 van de collega's het niet en moesten we terug. In september gaan we waarschijnlijk een nieuwe poging wagen. Dit was al een onvergetelijke ervaring.

I want to blog this experience.... with a couple of collegues we planned to do a mudflat hike in the north of The Netherlands (Schiermonnikoog). Unfortunately one of the collegues couldn't go any further after 1 hour and as a group we had to go back. We probably will do another attempt in September. This experience already was unforgettable!


Met vrienden naar Sensation White... een geweldige ervaring!

With friends we went to Sensation White.... the experience was incredible!


De zomer is in het land.... lekker een stuk fietsen en bij theehuisje 'Het Woudje' even wat drinken en spelen.

The summer arrived.... bike a bit and have a drink and play at a little Thee Garden.


Het schooljaar is alweer bijna afgelopen en de rapporten kunnen opgehaald worden. Afscheid nemen van de juffen... het was een geweldig jaar!

School is almost out and we can pick up the report cards. Saying goodbye to the teachers.... it was a great year!


Met mijn vriendinnetjes (Maaike maakt de foto!) naar het Archeon.... zoals altijd een warm bad.... zou niet weten wat ik zonder hen zou moeten!

With my dearest friends (Maaike is taking the picture) to a historical funpark.... as always it feels like a warm bath... couldn't live without them!

Het zijn trouwens allemaal veel betere en snellere bloggers.... dus voor meer verhalen gaan jullie naar:
They are all much better and quicker bloggers by the way... so for more stories you go to:En terwijl ik mij vermaakte in het Archeon was Paul en later ook heel wat buurtgenoten bezig de schutting op te zetten (die overigens door iemand geplaatst zou worden, die het handig vond de dag ervoor af te zeggen en als je nu denkt... waarom ga JIJ dan weg..... ik wilde niet maar werd toch resoluut weggestuurd... ik kreeg bijna het idee dat ze het liever zonder mij deden?!?)

And while I was having fun with my friends, Paul and later a lot more of our neighbours were busy putting up a fence ( a fence which btw would have been put up by a professional who thought it was nice to cancel the work the day before... and if you think, why are YOU going away .... I planned to stay and help, but they sent me away... I almost got the idea that they liked it better without me!?!?).


Wednesday, July 08, 2009

week 26 in foto's

Ik heb aardbeien in de tuin.... een stuk of 10 plantjes... en ik denk dat ik inmiddels toch ook wel een stuk of 10 aardbeitjes uit eigen tuin heb mogen eten (kan er eentje meer of minder zijn ;-P) ..... Jammer dat het er niet meer zijn, want ze zijn heerlijk! Overigens kom ik ruimschoots aan mijn aardbeien tax... Er gaan gemiddeld toch 1 a 2 kilo per week doorheen, waarvan 90% in mijn mond verdwijnt!
I grow strawberries in my garden.... about 10 plants... and I think that I meanwhile have eaten the enormous amount of about 10 strawberries (maybe 1 more or less ;-P) from these plants... Too bad there were not more (yet), they are delicious! By the way... don't worry about me getting my strawberries... they are so cheap right now, we have 1 or 2 kilo's each week and most of that is going in MY mouth!

Wim en Liesbeth waren in de buurt en zo was het plan voor een picknick bij de Zeegersloot snel geboren. Het was heerlijk... zowel het eten, als het weer als het gezelschap. Jammer dat ze nu zover weg wonen, dit soort dingen moeten we maar vaak blijven doen!
Wim and Liesbeth were in the neighbourhood, so the plans for a picknick were made quickly. It was lovely.... both the food, the weather and the company. I hate it that they live so far away now, we should plan these kind of visits more often!

Een heerlijk dagje doorgebracht in pretpark Oud Valkeveen. Juist voor de leeftijdsgroep van onze kinderen een geweldig leuk park. Remco blijft gek van treinen en dit kleine boemeltje gaat hem precies hard genoeg.

We spent the day in a nice fun park.... this one is just right for the ages of our kids. Remco is still crazy about trains and this little one is perfect for him, because it doesn't go too fast!


Posted by Picasa

Tuesday, July 07, 2009

Week 24 en 25

We gaan het maar even anders doen.... foto's van 2 weken, maar ik kon met goed fatsoen geen keuze maken welke foto's ik moest kiezen... dus dan maar wat meer foto's en dan kijk ik wel wat ik doe met mijn album (waar plek is voor 3 foto's per week).

Let's do it a bit different ... pictures of 2 weeks. For some activities I couldn't choose which picture to use, so I added more and I will see what I will do with my album (with 3 spots for each week).

Dit was zo grappig en heb ik ook getwitterd (check hier als je me wilt volgen!)... Sander had een Stratego gespeeld met Paul en daarna wilde Remco ook wel. Eerst worden alle poppetjes op het randje gezet, terwijl Paul hem duidelijk probeert te maken dat ze elk in een vakje moeten. Als Paul alles heeft klaargezet, schuift Remco zijn leger resoluut bij elkaar en vraagt 'mag ik rood zijn?'.... lekker ding...

This was so funny and I twittered about it too (if you want to follow me, check this link!)... Sander played Strategy with Paul and when they were finished Remco wanted to play too. At first all pieces are lined up at the side of the board, while Paul tries to explain that they all need in a square on the board. When Paul is ready with his army, Remco shoves together all pieces and asks 'can I be red?'.... isn't he cute?


Sinds ik met mijn dinnetjes een weekend weg ben geweest (zie hier, maar vooral hier) heb ik nauwelijks gescrapt en dat wil echt wat zeggen... maar toen had ik nog wat 'verplichtingen' (don't ask) en met een soort van verplichte set aan materialen moest ik aan de slag. Toevallig paste de foto's van een eerder vriendinnetjes-dagje (met aanhang) perfect bij het papier.... en zo rolde deze pagina eruit. Ik was er best blij mee en blijkbaar vinden er meer hem leuk want in de wedstrijd op mijn scrappers forum, staat ie nu in de tie breaker poll.

Since my weekend away with my dear friends (check here, but especially here) I didn't scrap a single page... and that's really rare. But then I had some 'obligations' (don't ask) and with a certain set of items I had to make something. Totally concidental I choose some pictures from an earlier date with the very same friends (and som DH's and kids), because they fitted perfectly... and so this page emerged. I was quite happy with it and apparently others think so too, 'cause in the poll at my scrapping MB, he is now in a new tie breaker poll/


En kijk hier nu, mijn kleine nichtje, het kanjertje.... die wordt gewoon alweer 1 jaar... gefeliciteerd Rinske!

And look here, my little niece, the trooper.... already turned one ... happy birthday Rinske!


En toen volgde schoolreisje nummer twee.... met Tessa deze keer en we gingen naar Drievliet. Tessa moet even slikken als ze van Thomas een arm krijgt...

And then we had another fieldtrip, with Tessa this time .... we went to Drievliet. Oh mom, look.... Thomas is WAY too close ... snicker....


Oke, oke... ik zal normaal doen ;-)

Okay, okay... I will act normal ;-)


De Jungle River was wel heel gaaf!

The Jungle River was way cool!


En dan was dit ook het eerste schoolreisje dat ze zakgeld mee mochten nemen..... dat valt nog niet mee om dan te bepalen waar je die 2 euro aan uit zult geven. Mijlpaal!!! (en nee, ik heb me er NIET mee bemoeid ;-))

This was the first fieldtrip where they were allowed to bring a little pocket money... it's not easy to decide on what to spend that 2 euro's. Milestone!!! (and no, I didn't interfere with her decision ;-))


Na een diploma A duurt het meestal niet lang voor je op mag voor B... we hoopten met nog 2 perioden voor de boeg (= 8 lessen) dan ook dat het voor de grote vakantie zou lukken. Stralend kwam hij na 2 lessen al met het papiertje achter zijn rug naar buiten .... 'mama, je kan het niet geloven, maar ik zou het maar wel geloven!'. En zo togen we voor de tweede keer binnen een maand naar het veel te hete zwembad... hier ons gespierde spijkertje ;-)

After the first diploma for swimming, it normally doesn't take too long to have the second one.... we hoped to have it before summer vacation (= 8 lessons). After the second lesson he came to me with the biggest smile and the slip behind his back... 'mom, you won't believe it, but you better believe it!'. And so we went to the over heated swimming pool for the second time in one month.... here is our champion:


Terwijl je onder een poortje door zwemt, neem je gewoon toch even een pionnetje mee wat daar nog verdwaald ligt!

While you are swimming down deep, why not bring up a 'lost' item.

Hij is er al lang voor aan het sparen.... een Nintendo DS. Bijna alle kinderen in de straat hebben hem al, maar wij vinden het geen 'zomaar tussendoor kado'... Bij alle grotere dingen waar ze voor sparen leggen wij de helft bij en zo kwam het dat hij rond deze tijd bijna aan de 70 euro zat en het zo ineens een heel leuk kado was voor het behalen van zijn diploma. Groot was zijn verbazing EN blijdschap toen hij doorhad dat dit geen nepkado was (voor zijn verjaardag kreeg hij van de buurt geld in een ninendo doosje) maar een echte!

He was saving for it quite some time now.... a Nintendo DS game console. Almost all kids in our neighbourhood have one, but we don't think this is a 'just in between present'.... With bigger wishes where they save for themselves, we will add half of the money and so this was the time where he had saved almost 70 euro's (they are more expensive here!) and we bought one as a reward for getting his diplima. He couldn't believe his eyes when he opened the package and realised that this was no fake present (one of his birthday presents from the neighbours was a nintendo box with some money in it), but the real stuff!


En dan de laatste set, hij is vast heeeeeeel blij met deze foto's zo op het web ;-), maar het is maar 1 keer per jaar vaderdag en zo werd hij 's ochtends op bed verrast met allemaal knutsels van de kinderen...

And finally the last set of pictures, he is probably veeeeeeeery happy with these pictures on the web ;-), but hey.... there is only 1 fathers day in the year and this is how he was surprised with home made stuff from the kids...